Tłumaczenia językowe

Zapraszamy na serwis internetowy: www.deathcampsmemorialsite.com. Projekt ten prowadzimy prowadzimy pod kątem informatycznym oraz językowym, jako próbka naszych możliwości w zakresie tłumaczeń i korekcji tekstów.

Projekct DCMS

 


Zapraszamy do kontaktu